Lietuvos Respublikos valstybės politikų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas

2006 m. rugsėjo 19 d. Nr. X-816
Vilnius

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimas
Šiuo įstatymu Seimas patvirtina Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksą.

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso įsigaliojimas
Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodeksas įsigalioja nuo 2006 m. spalio 1 d.

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso įgyvendinimas
1. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybos iki 2006 m. rugsėjo 30 d. sudaro šio kodekso 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas komisijas ir patvirtina šiam kodeksui savivaldybių tarybose įgyvendinti būtinus teisės aktus.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos teikimu iki 2006 m. rugsėjo 30 d. patvirtina Politikų privačių interesų registro nuostatus.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS