Apie Administracinių nusižengimų kodeksą

Naujausios Administracinių nusižengimų kodekso redakcijos publikavimo kodeksai.lt metu verta prisiminti, kad šis teisės aktas įsigaliojo tik 2017 metų sausio 1 d. Jis pakeitė Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, kuris galiojo dar nuo Lietuvos TSR laikų – 1985 metų ir tai buvo paskutinis  pakeistas sovietmečio įstatymas.

Parašykite komentarą