„Perlas Energija“, prisijungiant („adhesion“) sudaromos sutartys ir valstybinis reguliavimas

2022.08.05 antras pagal vartotojų skaičių nepriklausomas elektros energijos tiekėjas Lietuvoje „Perlas Energija“ paskelbė apie vienašališką sudarytų su klientais elektros energijos sutarčių sąlygų pakeitimą. Fiksuoti elektros planai yra naikinami, o „Perlo Energijos“ klientai turės mokėti pagal kintamas, elektros biržoje besiformuojančias kainas, dėl ko ženkliai išaugtų vartotojų sąskaitos.

Nors elektros energijos tiekimo sutartis yra tipinis prisijungiant sudaromų sutarčių („adhesion contracts“) atvejis, kuomet didesnę derybinę galią turinti sutarties šalis pasilieka teisę vienašališkai keisti sutarties sąlygas, o kitai šaliai, šiuo atveju – vartotojui, lieka arba sutikti su naujomis sąlygomis, arba nutraukti sutartį, teisininkai atkreipia dėmesį į dvi aplinkybes:

1. Elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarties 3.4 punktas, kuris atitinka „Elektros energijos tiekimo taisyklių“ 53 punkte numatytą vartotojo teisę nesutikti su tiekėjo pasiūlytais sutarties pakeitimais,  prieštarauja sutarties 7.4 punktui, kuris skelbia, kad „Perlas Energija“ gali vienašališkai keisti sutarties sąlygas. Tokiu atveju aiškinant sutartis remiamasi Civilinio kodekso 6.193 straipsnio 4 dalimi, kuri sako, kad „Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai.“

2. Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba 2022.08.05 paskelbtame informaciniame įraše savo tinklapyje taip pat akcentuoja, kad nepriklausomi elektros energijos tiekėjai privalo laikytis sutarčių ir keisti sąlygas gali tik įstatymuose numatytu vartototo sutikimo atveju. Nesutikimas tiekėjo pasiūlytam sutarties pakeitimui turi būti išreikštas raštu.

Toliau seksime susidariusios situacijos teisinius aspektus. Kviečiame dalintis savo nuomonėmis ir prognozėmis komentaruose.

Parašykite komentarą