Vartotojų teisės, įsigijus netinkamos kokybės prekę

Dar praėjusiais metais buvo įvesti Mažmeninės prekybos taisyklių ir Civilinio Kodekso pakeitimai ginant netinkamos kokybės prekes įsigijusius vartotojus, tačiau dauguma pirkėjų dar nėra su jais susipažinę. Vartotojų teisių gynimas tokiais atvejais įgyvendinamas dviejų pakopų teisių gynimo sistema, kuri išdėstyta Mažmeninių prekybos taisyklių 20.2 papunktyje:

„Grąžindamas netinkamos kokybės prekę, vartotojas pardavėjui pateikia prekę, nurodo prekės trūkumą (-us) ir Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais pasirinktinai pareikalauja prekę pataisyti (remontuoti) arba ją pakeisti.“

ir

„Vartotojas turi teisę reikalauti pardavėjo proporcingai sumažinti prekės kainą arba vienašališkai nutraukti vartojimo pirkimo–pardavimo sutartį, jeigu tenkinama bent viena Civilinio kodekso 6.3641  straipsnio 4 dalyje nustatyta sąlyga.“

Sąlygos, kuomet prekės kaina gali būti sumažinta ar vartotojas įgyja teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, yra šios:

„1) pardavėjas prekės nepataisė ar nepakeitė arba prekės pataisymas ar pakeitimas neatitinka šio kodekso 6.3642 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytų reikalavimų, arba pardavėjas, vadovaudamasis šio straipsnio 3 dalimi, atsisakė užtikrinti tinkamą prekės kokybę;

2) prekės trūkumas atsirado, nors pardavėjas bandė užtikrinti prekės kokybę;

3) prekės trūkumas yra esminis;

4) pardavėjas pareiškė ar iš aplinkybių yra aišku, kad jis per protingą terminą neužtikrins tinkamos prekės kokybės arba tai sukels didelių nepatogumų vartotojui.“

Parašykite komentarą