Konstituciniai įstatymai

Nuo šių metų rugsėjo mėnesio įsigaliojęs Rinkimų kodeksas buvo patvirtintas konstituciniu įstatymu. Konstituciniai įstatymai priimami balsuojant už juos daugiau kaip pusei Lietuvos Respublikos Seimo narių, kai tuo tarpu įstatymai priimami Seimo narių balsų dauguma, dalyvaujant Seimo posėdyje ne mažiau kaip pusei visų Seimo narių.

 

Seimo statuto 1711 straipsnio 1 dalyje pažymėta, kokie yra Konstituciniai įstatymai:

„1. Konstituciniai įstatymai yra:

1) Konstitucijoje tiesiogiai nurodyti konstituciniai įstatymai;

2) Konstitucinių įstatymų sąrašo konstitucinis įstatymas ir jame įrašyti konstituciniai įstatymai.“

 

Į Lietuvos Respublikos konstitucinių įstatymų sąrašo įstatymą įtraukti šie konstituciniai įstatymai:

 

„1) Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos konstitucinis įstatymas;

2) Lietuvos Respublikos valstybės herbo, kitų herbų ir herbinių ženklų konstitucinis įstatymas;

3) Lietuvos Respublikos valstybės vėliavos ir kitų vėliavų konstitucinis įstatymas;

4) Lietuvos Respublikos valstybės himno konstitucinis įstatymas;

5) Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinis įstatymas;

6) Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo konstitucinis įstatymas;

7) Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinis įstatymas;

8) Lietuvos Respublikos peticijų konstitucinis įstatymas;

9) Lietuvos Respublikos nepaprastosios padėties konstitucinis įstatymas;

10) Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymas.“

Parašykite komentarą